Christian Hein

Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen i Sund og Bælt holding.

Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen i Sund og Bælt holding.

Christian Hein.

Kandidat til medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 2017 - 2021.

Selskabsrepræsentationen.

Driftsleder, betalingsanlæg, systemdrift og -udvikling.

Ansat i Sund og Bælt siden december 2007.


chein2017

Kære kollega.

De seneste 4 år har jeg været involveret i bestyrelsesarbejdet for vores virksomhed. Tak for den tillid som blev udvist til mig tilbage i 2013, og som førte til denne spændende periode. Det har været en periode hvor bestyrelsens nære kontakt til virksomhedens ejer har været afgørende for den udvikling virksomheden gennemgår. Vi skal fortsat passe på hinanden, og samtidig huske, at der ligger en vigtig opgave i at sikre, at ejeren er tilfreds med virksomhedens ledelse og drift.

Efter 9 års arbejde med drift og udvikling af betalingsanlægget skifter jeg rolle, og bliver nu en central figur i funktionen Betalingshåndtering/BroBizz, hvor jeg skal medvirke til at udvikle og anvende vores IT løsninger, så virksomheden bliver digitaliseret på bedst mulig vis.

Jeg ønsker at genopstille som medarbejderrepræsentant, for at sikre mest mulig kontinuitet i bestyrelsen, hvor der aktuelt er gang i en stor udskiftningsrunde. Samtidig ønsker jeg at sikre, at bestyrelsen holder fokus på, at der er medarbejdere ansat i selskabet, og at de ikke blot er tal på et stykke papir.

Jeg synes det er vigtigt, at bestyrelsen i nogen grad er under påvirkning af holdninger og engagement fra medarbejdere i flere forskellige afdelinger. Jeg stiller derfor op som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen for at bidrage med min viden og mit engagement. Selskabet involveres gradvist i nye projekter omkring i landet, og jeg ønsker at deltage i diskussioner og beslutninger, som vil påvirke selskabets udvikling de kommende år. Jeg er stolt af det arbejde, jeg udfører i dagligdagen, men ønsker samtidig at bidrage til virksomhedens udvikling mod nye områder.

Min motivation for at genopstille kommer fra det bestyrelsesforløb, jeg netop har været igennem. Det har været spændende at følge ideer og nye opgaver fra bestyrelsesmødet til de bliver indført i virksomheden. Særligt er det meget lærerigt at se, om indførelsen så også bliver, som det forventedes på mødet 2 år tidligere.

I det private liv er jeg involveret i forskellige områder, hvor jeg bl.a. er medlem af repræsentantskabet hos Energi Fyn, og involveret i frivilligt arbejde som formand for den lokale antenneforening i Refsvindinge. Min fritid bruger jeg på familien, hus, have, motion og fisketure. Jeg bor i landsbyen Refsvindinge på Østfyn sammen med Ann-Louise og vores 2 børn, Ronja og Freja.

Fortrolighed er en stor del af bestyrelsesarbejdet, og jeg kan derfor ikke give store afrapporteringer efter hvert møde. Til gengæld kan jeg garantere, at de holdninger som jeg påvirkes af fra mine kollegaer, bliver en del af min agenda på de kvartalsvise møder, som afholdes med den administrerende direktør.

Med ønske om et godt valg, håber jeg på din stemme d. 4. april 2017.


Venlig hilsen

Christian Hein